tarieven

mogelijkheden voor vergoedingen

Helaas is een kindercoach meestal niet vergoed door een zorgverzekeraar. Toch zijn er wel mogelijkheden om de kosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Ik heb ze hieronder voor je op een rijtje gezet: 

Ik ben in het bezit van AGB codes, in sommige gevallen is hierdoor gedeeltelijke vergoeding mogelijk uit aanvullend pakket. Informeer bij jouw verzekeraar naar de voorwaarden en mogelijkheden.
Persoonlijke AGB code: 94106751
AGB code onderneming: 94065350

Hierbij is het raadzaam te vermelden dat de KidsKonnektie is geregistreerd in het SKJ register (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
Registratienummer: 110024736
 
Vergoedingen vinden altijd achteraf plaats en je moet zelf de rekening bij je zorgverzekering indienen. 
In sommige gevallen vergoeden zorgverzekeraars op basis van een individuele coulanceregeling. Hiervoor kun je een coulanceverzoek indienen.

Mogelijk kun je de coachingskosten wel opvoeren bij je jaarlijkse aangifte bij de belasting.

Via de gemeente of Stichting Leergeld is het soms ook mogelijk om financiele ondersteuning te krijgen.

Kindercoaching kan betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB) en soms via de gemeente. 
Ook budget uit de Leerling Gebonden Financiering (rugzakje) kan hiervoor gebruikt worden. Hiervoor kun je overleggen met de school van je kind.

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die de Rots & Water- training geheel of gedeeltelijk vergoeden. De vergoedingen zijn afhankelijk van het afgesloten pakket. Het is dus zinvol om bij je zorgverzekeraar te checken hoe het zit met de vergoedingsmogelijkheden. De Rots & Water- training valt onder "overige psychologische zorg" (tweedelijns zorg)
Vanuit het PGB zijn er bij een aantal zorgkantoren mogelijkheden om vanuit dit budget de training te bekostigen.
Wanneer je niet in aanmerking komt voor een vergoeding bij je zorgverzekeraar, kun je de kosten aftrekken als bijzondere kosten op je belastingaangifte.
 

Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2023, alle diensten zijn vrijgesteld van BTW!

tarieven

coaching

kennismakingsgesprek (30 minuten): gratis .  

individuele coaching     (60 minuten): 60 euro.

gesprekken op school, met ouders, en/of hulverlenende instanties:               60 euro per uur.

verslag coachingstraject

(optioneel): 60 euro                                    

training

Rots & Watertraining

groepsles, 6 lessen:      120 euro

Sterk er Staan training

groepsles, 6 lessen:      120 euro

Leren Leren training

groepsles, 6 lessen:      120 euro

In balans naar de brugklas

groepsles, 6 lessen:      120 euro

Chill de CITO in 

groepsles, 3 lessen: 
60 euro

 

workshops

1 persoon:       
15 euro 

bij 2 aanmeldingen: 
12, 50 p.p.

voor scholen

workshops

Een workshop van voor kinderen (1,5 - 2 uur) of een  workshop/ thema avond voor ouders (1,5 uur)   kost 200,00 euro. 

Dit is inclusief voorbespreking, voorbereiding en handouts/materialen en exclusief reiskosten van meer dan 5 kilometer. 

De reiskosten zijn 25 cent per kilometer en worden berekend op basis van Google maps.

Trainingen
op aanvraag

 

huiswerk begeleiding


op dit moment geef ik geen huiswerkbegeleiding.