Rots en Water

de training

 Spelenderwijs het zelfvertrouwen van je kind vergroten? 

Dat kan met een Rots & Watertraining!

Door middel van spel en bewegen leert je kind sterk staan, meer zelfvertrouwen voelen, omgaan met emoties als boosheid of angst, voor zichzelf opkomen en zijn of haar eigen pad kiezen en de mening durven geven. 

Rots& Water is een psycho-fysieke training: door middel van fysieke oefeningen en spel leren de deelnemers hun lichaam, emoties, zichzelf en de ander beter kennen en begrijpen. Het richt zich op de ontwikkeling van de sociale competenties en weerbaarheid en het voorkomen en aanpakken van pesten en (seksueel) geweld.

Rots & Water is een bewezen effectieve methodiek. (lees hier meer over de positieve resultaten in het basisonderwijs en hier in het voortgezet onderwijs!)

rots & water

Rots staat voor sterk zijn voor jezelf: weten wie je bent, weten wat je wilt en weten wat je doet.

Water staat voor sterk zijn voor jezelf en de ander: vriendschap, verbondenheid, communicatie.

De harde, onwrikbare rotshouding staat tegenover de verbindende waterhouding. Maar ze hebben elkaar ook nodig. Deelnemers leren dat ze een keuze kunnen maken tussen deze twee; soms is het goed om “Rots” te zijn, soms werkt “Water” beter. Al spelend ontdekken de kinderen wanneer ze Rots willen zijn en wanneer Water beter is.

voor wie?

Rots & Water- training geeft iedere deelnemer waardevolle ervaringen en vaardigheden!
Het is met name geschikt voor iedereen die:


 • meer zelfvertrouwen wil;
 • meer controle wil over emoties als angst of woede;
 • steviger wil staan in lastige situaties;
 • eigen keuzes wil maken;
 • zelfstandiger wil worden en minder afhankelijk van de mening van anderen;
 • pestgedrag wil helpen voorkomen;
 • focus en doorzettingsvermogen wil vergroten;
 • gemakkelijker contact wil maken;
 • sociale vaardigheden wil verbeteren;
 • zichzelf beter wil leren kennen en begrijpen;
 • op een andere manier met conflicten wil omgaan; soms als Rots, soms als Water.

waar en wanneer?

 De trainingen bestaan uit 6 lessen van een uur, op donderdagmiddag. Gedurende het jaar worden er meerdere trainingen voor verschillende (leeftijds-) groepen georganiseerd. Mail me voor de actuele data en tarieven!

 

aanmelden kan hier
geschikt voor?

Rots & Water- trainingen zijn geschikt voor jongens en meisjes, voor kinderen, jongeren en volwassenen. De KidsKonnektie verzorgt regelmatig trainingen in de eigen praktijk, maar ook op scholen.

meer zien?

Bekijk hier de documentaire over Rots & Water!