Leren Leren

Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

Bij deze training leren de kinderen de VOORWAARDEN om tot effectief en makkelijk leren te komen. 

De kinderen worden zich bewust van hun leerstijl en wat zij nodig hebben om tot goed leren te komen. Daarnaast leren ze op welke manieren zij, passend bij de eigen leerstijl, de leerstof eigen kunnen maken. Heel veel tips en weetjes horen daar ook bij!

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Leren Leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Leren Leren over HOE te leren. 

Tijdens de training komen alle aspecten van het leren aan bod:

 

·       leerstijl

·       leerstrategie

·       concentratie

·       motivatie

·       plannen en organiseren

·       evalueren

·       omgaan met (faal-) angst

en heel veel weetjes en tips!

De training is geschikt voor kinderen van de basisschool ( groep 7/8), plusklassers, brugklassers en pubers die vastlopen op school.

Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren!

Plaats en tijd

De Leren Leren training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur en wordt gegeven aan groepjes van maximaal 8 leerlingen.

Opgeven kan hier.